دریافت نوبت

۰۲۱-۲۲۰۵۶۶۲۴

همچنین می توانید جهت دریافت نوبت کلینیک تهران پلاس تماس حاصل نمایید.